Bevezetés a szociológiába

ebook
0 értékelés (érték: 0)

A szociológia a társadalmi jelenségek magyarázatára hivatott. Azt vizsgálja, megállnak-e a lábukon az elméleti felvetések (hipotézisek), ha adatokkal szembesítjük őket. Eszerint különbséget tehetünk teória (elmélet) és empíria (gyakorlat) között, és a szociológia az empirikus tudományok közé tartozik. Empirikus tudományoknak azokat a tudományterületeket, diszciplínákat nevezzük, amelyek a tapasztalati tényekből kiindulva próbálnak meg eljutni absztrakt, általános fogalmakhoz és megállapításokhoz (ez az induktív módszer: a „különös”-ről, egyediről következtet az általánosra), míg az elméleti (normatív) tudományok elsősorban az absztrakt fogalmak „helyes” vagy „érvényes” elméletének meghatározásával, ezek egymáshoz való viszonyának tisztázásával, valamint konkrét esetekre való alkalmazásával foglalkoznak (deduktív módszer: általánosról következtet a „különös”-re). A szociológiához hasonlóan empirikus tudomány például a történettudomány vagy a jogtörténet, az elméleti, teoretikus tudományok közé pedig a filozófiát, logikát, jogelméletet, államelméletet sorolhatjuk. (Árnyalja a képet, hogy vannak ún. szociológiai jogelméletek is, azaz ez a szilárd különbségtétel elmosódott, határa áttevődött a szociológia területén belülre.)

Bevezetés a szociológiába ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

447 Ft

Bevezetés a szociológiába ekönyv adatai
egyedi szavak száma 3991
ekönyv hossza 132 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Miskolci Egyetem
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Bevezetés a szociológiába
Regisztrálok