Istent a kőben

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Díjak, jelölések:

2015. Walter Scott-díj jelölés

2009. Muszlim írók díja

2009. Orange-díj

2004. Patras Bokhari-díj (Pakisztán)

2002. Mail on Sunday/John Llewellyn Rhys-díj

2000. Mail on Sunday/John Llewellyn Rhys-díj

1999. Miniszterelnöki irodalmi díj (Pakisztán)

Elsőosztályú – intelligens, életteli, magával ragadó. (Daily Mail)

Szerelem, politika, történelem – minden benne van. (Sunday Telegraph)

Megindító történet szerelemről és árulásról, nagylelkűségről ésbrutalitásról, szereplői sokáig kísérik az olvasót. (Financial Times)

Shamshie szenvedélyes kíváncsisága a birodalmak fejlődésével, hanyatlásávalés bukásával kapcsolatban igazán élvezetes olvasmánnyá teszi a könyvet. (TheGuardian)

Kiajánló:

Ritkán állmódunkban a történelem egy adott szakaszát két ennyire ellentétes nézőpontbólszemügyre venni. A nagy háborúban Kajjum a brit hadseregben harcol, de megsebesül,egyik szemét elveszítve hazatér, és az indiai erőszakmentes mozgalom híve lesz.Vivet eleinte csak a régészet és főleg a vonzó Tashin bej érdekli, de ahogy atörténet eseményei sűrűsödnek, egyre jobban megérti és képviseli azt a nézetet,hogy egymás kultúráját tisztelni kell, védeni, akár a saját kultúránk ellenébenis. A világ éppen attól lesz élhető hely, ha a különbségek nem ellentétforrásai, hanem a közös kincsestár egyformán felbecsülhetetlen darabjai.

A történetTörökországban kezdődik az I. világháború előtt, és az indiai Pesavár városábaérkezünk meg. Ez a Pesavár, Shamsie városa csupa élet, lüktető szíve a bazár, a„Mesélők utcája”, ahol a pastu történelem íródik a gyakran inkább másra figyelőközönség szeme láttára.

A történet csúcs-és gócpontja az 1930. április 23-i tömeggyilkosság a Mesélők Bazárjában. Négyszázembert lőttek agyon, a vértelen és fegyvertelen ellenállás itt vált országosmozgalommá, mikor zavargástól tartva megtagadták a várostól, hogy tisztességgeleltemethesse halottait.

Az Istent a kőben magával ragadó történetbarátságról és árulásról. Világ körüli utazás elbukott és leigázott birodalmakszívébe, emlékeztető, hogy mindannyiunknak megvan a helyünk a történelemkáoszában, és hogy milyen sok minden veszett el, de nem merülhet feledésbesosem.

A huszadik századelső felében járunk, de visszanyúlunk a perzsa Dáriosz idejébe, a régészek egy abbóla korból fennmaradt, csodálatos fejéket keresnek. Az indiai Kajjum és az angolViv két szálon futó, össze-összetalálkozó ikertörténete mégsem csak a szépirodalmiigényű forrásmunkák palettáját gazdagítja. Barangolunk Pesavárban, járunk aMesélők utcáján, hallunk versbe szedett legendás történetet, látjuk a piacot,az írástudók asztalait, a tiltott házak hölgyeit, tanúi leszünk emberisorsoknak, gyerekek tudásért, nők emberi jogokért folytatott küzdelmének. Ésannak is, hogyan vonulnak ki az országból a brit katonák az erőszakmentesmozgalom híveinek lemészárlása után. Figyeljük a pakisztáni nemzeti hőst, ahatárvidék Ghandiját, aki nem akarja, hogy Pakisztán önálló állam legyen, mertfontosabbnak tartja, hogy India egységes maradjon. Érezzük a piac fűszeresillatát, az olajfákkal párbajozó szellőt.

Szerző bemutatása:

„Író csak úgy lehet az ember, ha azt feltételezi, hogy létezik olyanolvasó, aki többet tud nála a regénye minden részletéről – még arról is, hogyankell megírni egy jó mondatot –, és neki írja a könyvet.” KamilaShamshie gyűlöli a fölényes hangot, de az író feladatának tartja, hogy írásaisegítségével állást foglaljon közügyekben.

Apakisztáni származásúangol író 1973-ban született Karacsiban. Családjában a negyedik – női –írónemzedéket képviseli. Amerikában tanult, 2007-től brit-indiai kettősállampolgár, egyszerre „áruló és elárult”, ahogy azt írta magáról. Szülőföldjét„élete vásznának” nevezi, a Kőbe vésettistenek a hetedik könyve, 2015-ben jelölték érte a legjobb történelmi regényértjáró Walter Scott-díjra.

Istent a kőben ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 961 Ft

Istent a kőben ekönyv adatai
egyedi szavak száma 8313
ekönyv hossza 404 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Tarandus Kiadó
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Istent a kőben
Regisztrálok