Kevély Katalin

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Részlet az e-könyvből: "– Miért mondja „kevély Katalinnak? – kérdezte Mrs. Ramage bosszúsan. – Hiszen tudom, Miss Mullet, hogy kegyed szeret gúnyneveket adni az embereknek, de ez a név a jelen esetben éppen nem találó.

– Ebben nem érthetek egyet kegyeddel – felelte Miss Mullet a legélesebb hangján. – Ha oly sokat volna együtt azzal az ifjú perszónával, mint mi, kegyed volna az első, ki megróná e fiatal teremtést a kevélységéért. Hiszen elismerem, hogy velünk szemben nem gőgösködik, sőt az öreg signore Vascóval hatványozottan barátságos; nemrég meleg borogatást is készített számára a gyorsforralóján, téli alsót is vett neki és olaszul szokott beszélgetni vele.

Minthogy pedig Mrs. Ramage e pillanatban nem tett bosszús mozdulatot, az öreg hajadon hévvel folytatta:

– De a fiatalemberekkel szemben, kik itt laknak – s csak elvétve vannak itthon este, de ilyenkor szeretnek kissé kártyázni és zenélni – borzasztóan dölyfös és visszautasító, úgyhogy kővé dermednek az első szavára."


Kevély Katalin ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

622 Ft

Kevély Katalin ekönyv adatai
egyedi szavak száma 7201
ekönyv hossza 347 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Hermész Média Kft.
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Kevély Katalin
Regisztrálok