Marie Antoinette igazi arca

Marie Antoinette Josepha Jeanne de Lorraine élete

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Versailles, a hely ahol királyok, királynőkéltek. A pompa és előkelőség helye. Ha ott járunk, mintha képzeletbenvisszaléptünk volna az időben. Itt élt Marie Antoinette, az utolsó franciakirálynő. Mivel sok negatív intrikaterjedt el róla, és nagyon sok torz információt találtam mostani leírásokbanis, mindez egyre inkább felkeltette bennem a kíváncsiságot, ki is volt ővalójában. Milyen ember volt, hogy élt, hogyan halt meg és miért? Munkámat akorabeli emberek emlékiratai segítették, akik Marie Antoinette környezetébenéltek, illetve az édesanyjával és másokkal való levelezései. Ebben a könyvbenelolvashatjuk az igazságot személyéről, mi állt még a háttérben, amiért olyankésőn lett gyermeke; amiről sehol sem olvashatunk. Továbbá olvashatunk anyakláncperről, az állítólagos ’’tékozlásokkal’’ kapcsolatban, és a franciaforradalom kialakulásáról. Kik álltak valójában a színfalak mögött, miértvolt szükségük bűnbakra. Hogyan lett ennek az áldozata a királyi család.Hogyan élték meg utolsó napjaikat a fogságban és a fájdalmas búcsútegymástól. A történetet sok levelezés gazdagítja, többek között MarieAntoinette búcsú levele is, és hű kortársai elbeszélései. A könyv megírása ésutánajárásom során egy előkelő, kedves, együttérző, egyenes, őszinte nő képetárult elém, aki hűséges házatárs és szerető anya volt. Marie Antoinette tragikus mártírhalálávalmég nagyobbá emelkedett és az emberek emlékezetében máig él. Versailles, a hely ahol királyok,királynők éltek. A pompa és előkelőség helye. Ha ott járunk, minthaképzeletben visszaléptünk volna az időben. Itt élt Marie Antoinette, azutolsó francia királynő. Mivel soknegatív intrika terjedt el róla, és nagyon sok torz és felületes információttaláltam mostani leírásokban is, mindez egyre inkább felkeltette bennem akíváncsiságot, ki is volt ő valójában. Milyen ember volt, hogy élt, hogyanhalt meg és miért? Munkámat a korabeli emberek emlékiratai segítették, akikMarie Antoinette környezetében éltek, illetve az édesanyjával és másokkalvaló levelezései. Ebben a könyvben elolvashatjuk az igazságot személyéről, miállt még a háttérben, amiért olyan későn lett gyermeke; amiről sehol semolvashatunk. Továbbá olvashatunk a nyakláncperről, az állítólagos’’tékozlásokkal’’kapcsolatban, és a francia forradalom kialakulásáról. Kikálltak valójában a színfalak mögött, miért volt szükségük bűnbakra. Hogyanlett ennek az áldozata a királyi család. Hogyan élték meg utolsó napjaikat afogságban és a fájdalmas búcsút egymástól. A történetet sok levelezésgazdagítja, többek között Marie Antoinette búcsú levele is, és hű kortársaielbeszélései. A könyv megírása és utánajárásom során egy előkelő, kedves,együttérző, egyenes, őszinte nő képe tárult elém, aki hűséges házatárs ésszerető anya volt. Marie Antoinettetragikus mártírhalálával még nagyobbá emelkedett és az emberek emlékezetébenmáig él.

Marie Antoinette igazi arca ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 575 Ft

Marie Antoinette igazi arca ekönyv adatai
egyedi szavak száma 6239
ekönyv hossza 223 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Publio Kiadó
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Marie Antoinette igazi arca
Regisztrálok