Sötét szárnyak III.

A Szövetség Lovagjai

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Sötét szárnyak III.A Szövetség Lovagjai A Sötét szárnyak harmadik, egyben befejező részeValeráról, a négyszáz éves vámpírvezérről szól. Eddig csak idős uralkodókénttalálkozhatott vele az olvasó, pedig ő is volt fiatal, erős és jóképű. Deelsősorban ember volt, akit akkor még Felipének hívtak. 1300-ban születettSpanyolországban, és tizenkilenc éves korában akaratán kívül vált vámpírrá,hiszen későbbi mentora, Arlon, csak így tudta megmenteni az életét. Fivére,Damien Trimoray, már önszántából választotta a halhatatlanságot. Vonzotta agondolat, hogy olyan lehessen, mint Felipe, bár ezen törekvése sosemvalósulhatott meg. Eltelt tizenkét, kalandokban gazdag esztendő, miközben akét vámpírifjú felfedezte az Újvilágot, bejárta Ázsiát és Európát. Írországbaérkezve Felipe észrevett magán bizonyos változásokat, de értelmezni nem tudtae jeleket. Nem sokkal később megismerkedett az örökké vidám írrel,Flyt-Marteckel, és Kendrával, a szépséges és nagy tudású boszorkánylánnyal.Segítségükkel hamar rádöbbent, hogy mi másságának az oka, melymegkülönbözteti őt fajtársaitól: Vámpír Hercegnek született, ami nagyon ritkaadottság. Évtizedeket kellett várni, hogy Felipe párbajra hívhassa az akkorivilág legkegyetlenebb és legvérszomjasabb Uralkodó Hercegét, a portugálNathrant. Nagy nehézségek és komoly sérülések árán sikerült legyőznie, ám mégtúl fiatal volt az uralkodásra, éppen ezért a Charmatia, a vámpíroknagytanácsa, Arlont nevezte ki régensnek. Ekkorra Felipe már új nevetválasztott magának, azonban egy ősi törvény miatt mindaddig nem hagyhatta elEtron várát, míg el nem érte nagykorúságát, vagyis be nem töltötte 130.életévét. Mint minden vámpírifjú, ő is szomjazott a szabadságra, ezérttöbbször is átszökött Spanyolországba. Egyik ilyen kirándulása alkalmávalbeleszeretett egy halandó leányba, Esperanzába. Azonban váratlan találkozásaa vérfarkasok vezérével, Blaine Weylynnel, rádöbbentette, hogy léteznekfontosabb dolgok is a világon, mint egy szépen libbenő szoknya. Blainehatására megváltozott az életfelfogása, így pár év elteltével a vámpírok fajamár egy megfontolt, bölcs és minden tekintetben érett Uralkodót láthatotttrónra lépni Valera személyében. Valera ezután visszatér hazájába,Spanyolországba, és újjáépíti egykori otthonát, Le Camtot. Az udvarház hamarfeltárja titkait: Valera kezébe kerül egy levél, rég elhunyt nagyapjától,benne egy ősi jóslattal, amiről hiába faggatja mentorát. Arlon valamirejtélyes okból kifolyólag nem hajlandó felfedni előtte a szöveg valódijelentését. A vámpírvezér kénytelen Kendra segítségét kérni. Amikor aboszorkánylány megosztja vele e jóslat lényegét, az mindörökre megváltoztatjaaz Uralkodó Herceg életét, s események egész láncolatát indítja el. Vajondiadalmaskodhat a szív az ész fölött, amikor négy év elteltével egyálarcosbálon Valera újra találkozik élete szerelmével? Legyőzhető-e azakadály, s a törvény, mely megtiltja a fajok közti keveredést? „ – Asraherődje olyan, mint az Alhambra! – figyelmeztette Arlon. – Bevehetetlen! – Azthiszi, érdekel? – Ezreket készülsz feláldozni valamiért, ami egyedül csak ate boldogságodat szolgálja majd! – Pontosan ön mondta egykor, hogy az énboldogságom önnek a legfontosabb! – nézett rá kihívóan Valera. – És ez csakakkor valósulhat meg, ha Esperanzát magam mellett tudhatom. Szeretem őt,apám, mint senki mást! Úgyhogy két dolgot tehet: magamra hagy, vagy asegítségemre lesz.” De nem ő az egyetlen, akinek Esperanza megdobogtatja aszívét. Harcolnia kell érte halandóval és halhatatlannal egyaránt. Még sajátbátyjával is összetűzésbe kerül miatta, s a ránézésre mindig szelíd, alázatosfiú a szeme láttára változik kegyetlen és hatalomra éhes vámpírrá. DamienTrimoray nem létezik többé; megszületik Razlat! Az utolsó könyvből többekközött fény derül arra, milyen kapcsolat fűzi össze a három regényszereplőit. Hogy nem minden és mindenki az, aminek látszik. Igaz lenne, hogyArthur királynak voltak s vannak leszármazottai, akiket titokzatos kapocs fűza Templomos Lovagrendhez? Vajon kicsodák a Szövetség Lovagjai, és ki alegfőbb kiválasztott, akinek eljövetelét egyesek annyira várják, másokrettegnek tőle? Végül azt is megtudhatjuk, hogy milyen volt átélni egy olyanjelentős történelmi eseményt, mint a Spanyol Armada pusztulása egy vámpírszemszögéből nézve.

Sötét szárnyak III. ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

283 Ft

Sötét szárnyak III. ekönyv adatai
egyedi szavak száma 7316
ekönyv hossza 456 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Publio Kiadó
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Sötét szárnyak III.
Regisztrálok