Víg világ

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Az összeállításhangulatos és mosolyra, néha hangos nevetésre késztetőállattörténetekettartalmaz. Például Néróról a vadászebről ígykezdődik a mese: Nero nagy, izmoscseh vizsla volt. Ereiben pomeránősei lusta vére folyt; szemeiről csak azokuláré hiányzott, hogyfelérjen a fizimiskája egy tudós német professzoréval.Szaglásdolgában vetekedett akárhány angol vizslával s kivált vízivadrapáratlannak tartották hét megyében. Pedig vadászember tudja, hogy eznemolyan kis dolog, mert azt a meglőtt rucát, a melyik harminclépésnyire vágódikle az embermagasságú nád közé, egy ilyen Neronélkül az ördögének lehettekinteni.Iszonyú nagyralátiság volt benne s harapós fegyelem alatt tartottaatanya összes házőrző ebeit. Még a nagy fehér-sárga kuvasz istisztelettel tértki előle, mióta tapasztalta, hogy azon a sűrűkávészínű bundán nem fog a fog.Mindössze egy esetet jegyezhet fölróla a krónika, a melyben méltatlanulviselte magát ahhoz a hírnévhez,a mely mint komoly és megbízható vizslát,körülvette. Ennek is egykönnyelmű szakácsné volt az oka, a kinek folyvást azudvarlókon jártaz esze s így többször megfeledkezett abbelikötelezettségeiről, hogyNeronak kiadja a maga reggelijét. Pedig e tekintetbennem igen értettea tréfát. Elhanyagoltatásának az lett a következménye, hogyegy időbenszédelgésre adta magát s a leghuncutabb módokat eszelte ki, hogyüresbendőjét megtöltse. Szemfényvesztői ügyességgel emelte le a tepsitatűzhely széléről s képes volt arra a gazságra, hogy hatartalmátelfogyasztotta, az üres edényt visszategye előbbi helyére. Aszakácsnéegy párszor összepofozkodott e miatt a szolgálóval, a kitgyanúbavett. Nero a küszöbön elnyújtózva, egykedvűen nézte a zajos harcot.

Víg világ ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

551 Ft

Víg világ ekönyv adatai
egyedi szavak száma 7411
ekönyv hossza 198 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Publio Kiadó
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Víg világ
Regisztrálok