Faludi Ferenc

Faludi Ferenc
Tanulmányait Kőszeg és Sopron jezsuita gimnáziumában végezte. 1720-ban lépett be a jezsuita rendbe, újonc idejét (noviciátus) Bécsben végezte. 1722-től Grazban tanult filozófiát. 1725-től Pozsonyban, majd 1727-től Pécsett grammatikát, retorikát és poétikát tanított. 1727-től Grazban filozófiatanár, előszavával kiadott egy geometriai-, szerkesztett egy haditudományi tankönyvet. 1739-től matematikatanár Linzben. 1741-45-ben Rómában a magyar zarándokok gyóntatója. 1746-ban a bécsi Theresianum aligazgatója, ahol jogtudományt is tanított. 1747-50-ben Nagyszombaton nyomdaigazgató, s kiadta Rómában készült fordításait. 1750-től a kőszegi rendház igazgatója. 1753-73 között rövid megszakításokkal a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárosa, a gimnázium igazgatója.

( Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Faludi_Ferenc )
| 1 - 1 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
1  ekönyv