Henry James

Henry James
A filozófus William James testvére. A hawthorne-i regénytechnika örököse, a kozmopolita ifjúkorában kialakult Európa-rajongás kifejezője, így első alkotói korszakában az amerikai és az európai társadalom értékei közti feszültség foglalkoztatta (Daisy Miller,1878,1965; Egy hölgy arcképe1881,1974). Utolsó alkotói korszakában valamelyik szereplő szemszögéből szubjektíve láttatja az eseményeket s a történések igazságtartalmát (Maisie tudja,1897,1978). Életfilozófiája, a művészetről folytatott elmélkedései a művész tevékenységének és magánéletének ambivalenciáját tükrözik (Az Aspern-levelek,1888; Házasságok,1891, A csavar fordul egyet,1898; A galamb szárnyai,1902; A nagykövetek,1903; Az aranyserleg,1904) . Életében nem aratott igazán sikert, a húszas évektől viszont valóban értékelt, olvasott szerző lett; nagy hatást gyakorolt a nyugati prózairodalomra.

James sohasem házasodott meg, halála után a kritikusok körében találgatások indultak ennek okáról. A kortársak naplóinak és James levelezésének nyilvánosságra kerülése után egyértelművé vált, hogy James a férfiakhoz vonzódott: több száz fiatal férfiakhoz írott homoerotikus levél került napvilágra.

( Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_James )
| 1 - 1 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
1  ekönyv