Hidasi Viktória

Hidasi Viktória
A nevem dr. Hidasi Viktória. Jogászként végeztem, Szent Ferenc Kisnővérei közösségében élek mint szerzetesnövendék, valamint a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában doktorjelölt vagyok.Gyermekkorom folyamán az ország több településén laktam. Az általános iskolát Bátonyterenyén, középiskolai tanulmányaimat pedig az encsi Váci Mihály Gimnáziumban fejeztem be. Ekkor szereztem német középfokú nyelvvizsgát, majd 2000-ben tettem le az érettségi vizsgát kitűnő eredménnyel. Érdeklődési köröm humán jellegű, magyar nyelvvel és irodalommal, valamint történelemmel foglalkoztam szívesen. Középiskolai tanulmányaimat követően jelentkeztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 2006-ban szereztem diplomát. Érdeklődésem homlokterében mindvégig az elméleti jellegű tárgyak álltak. Másodévtől célom az állam- és jogelmélethez kapcsolódó tárgyak oktatása, kutatása volt. Harmadévben államelméletből írtam az évfolyamdolgozatomat, melyben az állami beavatkozás határaival foglalkoztam. Ezt a kérdést fejlesztettem tovább negyedévben, és dolgozatommal beneveztem a helyi Tudományos Diákköri Konferenciára, amelyen első helyezést értem el, majd az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is részt vettem, és a kutatás teljes eredményét publikáltam. A téma szakirodalmának jelentős része csak angolul érhető el, így közben nyelvtudásomat is fejlesztettem, amelynek eredménye egy középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga volt. A szakdolgozatomat szintén ebből a tárgyból írtam, és sikeresen megvédtem. Az ötödév során demonstrátori tevékenységet láttam el a Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéken. A diplomaszerzést követően felvételt nyertem a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába először levelező, majd nappali tagozatra, ahol 2011-ben szereztem abszolutóriumot. Oktatói tevékenységemet a Szemere Bertalan Középiskola jogi asszisztens képzésében Általános szociológia tantárgy oktatásával kezdtem, valamint doktoranduszi megbízás keretében szemináriumokat tartottam az egyetemen. 2009-től 2012-ig a Jogelméleti és Jogszociológia Tanszék tanársegédjeként dolgoztam. Kutatási témáim a politikai közösséggel kapcsolatos elméletek: nacionalizmus, politikai kötelezettség-elméletek, jogi moralizmus. Doktori tanulmányaimmal összefüggésben kétszer jártam külföldön: nyári szemináriumon Bécsben, valamint négy és fél hónapos kutatóúton a skóciai Aberdeenben. Tanulmányaimmal párhuzamosan megérlelődött bennem a vágy, hogy szerzetesi életforma keretei között szenteljem életemet Istennek. 2012-ben költöztem be Szent Ferenc Kisnővéreinek arlói házába. Jelenleg Bükkszentkereszten élek, növendékidőmet töltöm.
| 1 - 1 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
1  ekönyv