Kállay Géza

Kállay Géza
1959-ben született Budapesten. 1984-ben végzett az ELTE magyar, angol és általános és alkalmazott nyelvészet szakán. Két évig az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken volt tudományos segédmunkatárs, majd az Angol Tanszéken (ma: ELTE, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék) lett tanár, jelenleg is itt dolgozik egyetemi tanárként. 1991-92-ben Soros Ösztöndíjjal a Leuveni Katolikus Egyetemen tanult, majd itt védte meg 1996-ban Ph.D. disszertációját, mely irodalom és filozófia viszonyáról szól. 1995-ben Fulbright Ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen tanult és kutatott Stanley Cavell irányítása mellett. 2003-ban habilitált. 2004-2005-ben szintén Fulbright Ösztöndíjjal a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i kampuszán adott elő irodalmat és filozófiát. Érdeklődési területei: irodalom és filozófia viszonya, irodalomelmélet, Ludwig Wittgenstein filozófiája, reneszánsz angol dráma, különösen William Shakespeare, drámatörténet.
 
Felesége, Kállay G. Katalin a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít amerikai irodalmat. Három leányuk van: Zsuzsanna 1989-ben, Eszter 1994-ben, Mária 1995-ben született.
 
"A nyelv: ismeret, tett, lét. A három együtt, és még így sem tökéletes. De ahogy a tragikus hős teljessége, "tökéletessége" önnön végességének teljes és tökéletes átélésében és elismerésében rejlik, úgy kell nekünk is a nyelv "tökéletességét", valódi teljességét felismernünk abban, hogy hányféle értelemben töredékes."
| 1 - 2 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
2  ekönyv