Pásty Júlia

Pásty Júlia
Pásty Júlia (korábbi írói neve Jusztin Harsona)[1] (Apatin, 1944. június 6.) Bródy Sándor-díjas magyar írónő. A vajdasági és a szegedi író munkássága Tömörkény István és a 20. századi népi írók stílusát idézi.Apatinban született, a volt Jugoszláviában. 1993 óta él Szegeden, bekapcsolódott a szegedi irodalmi vérkeringésbe, fiatal írók és költők (Rusz Sándor (1972-2010), Simon Adri, Szabó Pál, Turi Tímea) pártfogója.Első regényéből, a Naplómmal kettesben címűből 45 perces film készült 2001-ben. A regény egy börtönben sínylődő fiatalember édesanyjának küzdelmeit beszéli el, hogyan igyekszik fiát ellátni jó ügyvéddel, házi ételekkel, s mindennel, amit csak a fiú kíván. Az anya is szeretné élni a maga életét közben, de a fiát egy pillanatra sem tudja elengedni. A fiú két év múltán szabadul, s elköltözik anyjától, ez az élet rendje, de itt a szegedi nagy tájon erősebb a ragaszkodás, nehéz szárnyukra engedni a gyermekeket.Második regénye, a Szülőföldtelenül rendszeresen mintegy tudósít arról, hogyan élte meg a vajdasági magyarság a délszláv háborút. Megtudhatjuk e kötetből, mi is volt itt, közvetlenül a magyar határtól délre. A polgárháború borzalmai, következményei teljesen feldúlták a lakosság korábbi életrendjét.Harmadik kötete a Belvárosi életképek, melyben egy éven át a hónapok minden napján megfigyelte, nagyító alá vette, leírta Szeged főutcájának, központi tereinek életét tizenöt évvel a rendszerváltás után. Az írónő csak szemlélődik és megfigyel. Mindössze puszta megfigyeléseit adja közre, de mégis az ő Vajdaságból áttelepült friss szemén keresztül érzékelhetjük, megszűnt a kommunista szürke belváros, egy nagyobbacska kapitalista belváros bontakozott ki mindössze másfél évtized alatt.Legjelentősebb műve negyedikként megjelent kötete, az Acita című önéletrajzi regény. Egy asszony életéről szól, küzdelmeiről gyermekeiért, férjéért, a nők tradicionális elnyomatása ellen is. Ebből a kötetből is kiolvasható az egész nagy táj konzervativizmusa, de a hagyományos túlélési technikák is. Ahogyan Tömörkény István novelláiban benne van a századforduló szegedi nagy tájának élete, küzdelme, nyomorúsága, ugyanezt tükrözi az Acita 100 évvel később.Ötödikként megjelent kötete, a Vágyak és ösztönök című abszurdig vitt cselekmény tükrében mutatja be a szobakiadók és az albérlők gazdasági kényszertől vezérelt üzleti és emberi kapcsolatait.Elbeszéléseit rendszeresen közli a Szegedtől Szegedig antológia 1998-tól minden évben, legfrissebben Kínos küzdelem c. elbeszélése jelent meg 2008-ban[2] és Boltok félhomálya című regénye, amelyet mind a budapesti, mind a szegedi könyvhéten bemutattak.A boltok félhomálya, hatodikként megjelent kötete Zöldike, a kiszolgáltatott alkalmazott történetén keresztül a kisvállalkozók és az ő alkalmazottaik együttműködésébe enged bepillantást.2009-ben Kivándorlók című elbeszélése keltett figyelmet. Bárhol van az ember Európában, a háború (jugoszláv polgárháború) elől tán elmenekülhet, de a gazdasági válság, a megélhetési nehézségek mindenütt elérik, a fejlett Németországban is. Erős családi összetartás, küzdeni akarás kell a nehézségek átvészeléséhez. S ezt a súlyos mondanivalót Pásty egy szimpla családtörténet vázlatos illusztrálásával közvetíti felénk, könnyedén, barátságosan, kedvesen, mesélve. Itt már inkább Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond hatása érezhető, nem annyira Tömörkény Istváné.Írásait rangos szakmai orgánumok adták közre (Alföld, Napút, PoLísz, Tekintet). A szegedi Tiszatáj szerkesztői nem méltányolták eddig az ő tehetséges alkotásait.Hetedik önálló kötetének bemutatója 2010. június 10-én volt a szegedi Somogyi Könyvtárban, számosan jöttek el szegedi olvasói, de voltak itt a Vajdaságból is. A könyvbemutató házigazdája Kisimre Ferenc publicista volt. Az olvasók megismerkedhettek a könyv keletkezéstörténetének műhelytitkaival. Kabdebó Tamásnál töltött írországi tapasztalatairól is részben ebben a könyvben számolt be az írónő, de a könyvbemutatón az írónőtől szóban bővebben is képet kaphattak az olvasók a magyarországi és az írországi életforma, életfelfogás különbözőségeiről.Hét önálló kötete jelent meg 1999-től 2010-ig. Budapesten, Szegeden, s szülőföldjén is irodalmi estek szívesen látott vendége. Lebilincselő történetei, kiapadhatatlan mesélő kedve magával ragadja az olvasót. Nem pusztán a „cifra nyomorúság” megható és optimista történeteit foglalják magukban írásai, hanem a vajdasági kisebbségben élő magyarság sorsát otthon és ideát, a nőknek a szerb háború előtti és alatti sorsát, a „szegedi nagy táj” (Bálint Sándor nyomán értelmezve) régiójának életformáját, küzdelmeit.
| 1 - 4 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
4  ekönyv