Pokol Béla

Pokol Béla
Pokol Béla (Záhony, 1950. május 7.) magyar jogtudós, politológus, egyetemi tanár, a szociológiai tudomány (akadémiai) doktora. Kutatási területe a jogelmélet. 1998 és 2002 között a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője. 2011-ben alkotmánybíróvá választották.1972-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1977-ben szerzett jogi doktorátust. Ennek megszerzését követően az Államigazgatási Főiskola tanársegéde lett, majd 1980-ban visszatért az ELTE Jogtudományi Karára, ahol az államjogi tanszék tudományos munkatársaként dolgozott. 1984-ben a politológiai csoport, majd 1989-től tanszék adjunktusa, később egyetemi docense lett. 1991-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 1993-ban a budapesti munkája mellett a Szegedi Tudományegyetem jogbölcseleti tanszékének vezetőjévé nevezték ki. Ezenkívül a Miskolci Egyetemen oktatott több évig szociológiát, illetve 2002-ben a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára is lett.Egyetemi állása mellett 1980 és 1985 között az MSZMP Társadalomtudományi Intézetében (ma: MTA Politikai Tudományok Intézete), valamint 1989 és 1990 között a Bielefeldi Egyetemen ösztöndíjas volt.1986-ban védte meg a politikatudományok kandidátusi, 1989-ben pedig a szociológiai tudomány akadémiai doktori értekezését. A Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Bizottságának, a Doktori Tanács szociológiai és demográfiai szakbizottságának tagja volt. Kutatási területe a jog, a politika és tudományos társadalom alrendszerei.
| 1 - 2 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
2  ekönyv