Thomas Mann

Thomas Mann
Előbb kézműves, majd tanító volt, végül vámhivatalnokként dolgozott. 1774-ben utazott az Újvilágba, Philadelphiában telepedett le, s hírlapi újságíróként helyezkedett el. Az angol gyarmatok függetlenségi törekvéseinek egyik fő szószólója volt, s megírta az 1776-ban kiadott Common sense című művét, tulajdonképpeni politikai röpiratát, amelyben az örökletes monarchiát természetellenes, az egyenlőséget sértő intézményként bélyegezte meg a köztársaság eszméjével szemben. Ugyanebben az évben indította útjára Crisis című folyóiratát, amely 1783-ig, a függetlenségi háború folyamán a köztársaságpártiak fő szócsöveként a gyarmatok szorosabb együttműködéséért szállt síkra. Publicisztikáiban ő használta először a később függetlenné váló gyarmatokra a United States of America (Amerikai Egyesült Államok) elnevezést. Ugyancsak 1776-ban az amerikai államok kongresszusa külügyi titkárrá választotta Paine-t, 1782-től pedig a kormányzat hivatalos szóvivője lett.

1786-ban, a függetlenség kivívását követően visszatért az óhazába, s felváltva Londonban, illetve Párizsban élt. 1791–1792 között Edmund Burke-nek a francia forradalmat támadó röpiratára válaszul írta meg kétkötetes művét, The rights of man címen. Művéért perbe fogták, mire Paine Franciaországba szökött, de távollétében lázító rágalmazásért elítélték. 1792-ben Franciaországban Pas-de-Calais département delegáltjaként a Nemzeti Konvent tagja lett. Következetesen ellenezte a király kivégzését, így 1793-ban letartóztatták, és csak a jakobinus diktatúra bukása után, 1794-ben szabadult ki börtönéből. Még ezt megelőzően fejezte be antiklerikális művét (The age of reason).

1802-ben visszatért Amerikába, s itt is halt meg hetvenkét éves korában.

( Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine )
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
  ekönyv
Sajnos nincs találat.