Vinnai Edina

Vinnai Edina
1999-ben jogászként végzett a Miskolci Egyetemen, majd ezt követően a Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéken kezdte meg doktori tanulmányait, ahol azóta is dolgozik, jelenleg adjunktusi beosztásban. 2002-ben a budapesti Közép-Európai Egyetemen (Central European University) emberi jogi MA diplomát szerzett (Master of Arts in Human Rights). Már egyetemi tanulmányai alatt jogszociológiai és kulturális antropológiai kutatásokban vett részt, a doktori képzés során pedig a jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatával foglalkozott. Nyelvhasználat a jogi eljárásban című doktori dolgozatával 2012-ben szerzett PhD-fokozatot.Előadásokat, szemináriumokat és szabadon választható tárgyakat tart jogász és BA szakokon a következő területeken: bevezetés az állam- és jogtudományba, jog- és állambölcselet, jogi doktrína, általános szociológia, politikai szociológia, jogszociológia, kommunikáció. Publikációi alapvetően a jogszociológia, esélyegyenlőség, valamint a jog és nyelv témakörökben készültek, és egyetemi jegyzetek készítésében is részt vett szociológia, jogszociológia, politikai szociológia és jogi doktrína tárgyakból. Konzulensként rendszeresen segíti a hallgatókat szakdolgozatuk, TDK-dolgozatuk elkészítésében, és 2012 óta mentorként támogatja a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatóit.Tagja a Magyar Állam- és Jogtudományi Társaságnak, a Somló Bódog Társaságnak, valamint az International Language and Law Association és a Germanic Society for Forensic Linguistics nemzetközi szervezeteknek. Tagja továbbá a Miskolci Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottságának, és ellátja a ME esélyegyenlőségi munkatársi feladatait is. Résztvevő kutatóként tagja A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére című OTKA-kutatás (K-112172) kutatócsoportjának.Férjével és két gyermekével Miskolcon él.
| 1 - 1 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
1  ekönyv