Szigeti Péter

Szigeti Péter
Prof. Dr. Szigeti Péter jogfilozófus, politológus. Az Állam- és Jogtudományok Akadémiai Doktora  (DSc) 2002-től, a politikatudomány kandidátusa (1989), tanszékvezető egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), az MTA TK PTI tudományos tanácsadója.
 
A Magyar Politikatudományi Társaság alapító tagja; az  ESZMÉLET (társadalomkritikai és kulturális folyóirat), illetve a Jog – Állam – Politika  folyóirat szerkesztőbizottsági tagja; az Országos Választási Bizottság Elnöke (2006 februárjától 2010. július 23-ig).
 
Művei:
- Szervezett kapitalizmus
    Budapest Mediant Kiadó, 1991. 207 oldal
- Az út maga a cél. Társadalomelméleti tanulmányok
    MTA PTI 1995. 386 oldal
- A jogállamiság jogelmélete (szerzőtárs: Takács Péter)
    Napvilág, 1998. 296 oldal
    2. javított és bővített kiadás 2005.  340 oldal
- A valóság vonzásában
    Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok
    Publicationes Jaurinensis op.5. SZIF, Győr, 2001. 335 oldal
- Jogtani és államtani alapvonalak.
    Publicationes Jaurinenses op.7. SZE ÁJI, 2002., 2. kiad. Rejtjel Kiadó 2005, 198 oldal, majd 3. bővített kiadás 2011, 208 oldal.
- Világrendszernézőben 
    Globális ,szabadverseny” – a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma
    Napvilág, Budapest, 2005, 288 oldal
- Norma és Valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a     politikaelmélet köréből  Széchenyi István Egyetem–MTA Politikai Tudományok Intézete,     Publicationes Jaurinenses op. 8.   2006, 387 oldal
- A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989–2006.   Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008,     325 oldal
- Társadalomkutatás – mi végre?   POLITIKATUDOMÁNY – ALKOTMÁNYJOG – VILÁGRENDSZERELMÉLET  Széchenyi István Egyetem, Publicationes Jaurinenses op. 9., 300 ol
| 1 - 2 |
Mozaik
Részletes
Ár szerinti rendezés
ABC szerinti rendezés
2  ekönyv